Jump to content

Více informací o nabídce možností řešení problémů na webu:

 

http://www.jaluvka.com/oponent-a-oponentura.htm

http://www.jaluvka.com/inovace.htm
 

 

Kontaktní E-mail:

otakar@jaluvka.com

 

 

oponentury a oponenti