Jump to content

Princip, forma a zásady praktické realizace oponentury

 

Princip oponentury

          Oponentura je založena na diskuzi, kdy zadavatel, autor nebo obhájce projektu přesvědčuje oponenta (nebo několik na sobě nezávislých oponentů) o správnosti jeho řešení a postupů a oponent se naopak snaží odhalit slabiny projektu, konkrétní slabá místa, chyby, omyly, subjektivní přístupy, možné varianty vývoje, včetně nástinu těch nejhorších možných scénářů. To umožňuje zadavateli včasnou přípravu reakcí na různé alternativy vývoje a případné krajní situace.

Forma oponentury

          Nejúčinnější forma oponentury je týmová spolupráce, kdy několik oponentů jako zainteresovaných odborníků nezávisle na sobě posuzuje projekty a jejich části a společnými silami se snaží o odstranění všech skrytých nedostatků a rizik, které by mohly při jejich praktické realizaci vadit.

          Konstruktivní oponentura několika oponentů zvyšuje především objektivitu a významně tak přispívá ke zkvalitnění celého projektu odhalením možných rizik, odstraněním skrytých chyb, slabých míst a eliminací případného následného neúspěchu a vzniku ztrát.

 

Zásady při realizaci oponentury

          Oponent nesmí být zaměstnancem zadavatele, spolupracovníkem na řešení projektu, osobou v příbuzenském vztahu k zadavateli, ani osobou v antagonistickém vztahu k zadavateli oponentury. Oponent by měl mít schopnost orientace v prostředí zadavatele či autorů projektu nebo v problematice řešení.

 

http://www.jaluvka.com