Jump to content

Otakar Jalůvka, Autorská a kreativní činnost

Oponentura a oponentní řízení, její význam, cíl, smysl a praktický přínos

 

          Oponentura je oponentní řízení, při kterém je nezávislými oponenty posuzován projekt, řešení, investice atp. Motivací a cílem oponentury je odhalení nedostatků, objektivní zajištění správnosti, optimalizace a odstranění subjektivních vlivů autorů projektů nebo řešení, které zpravidla projekty a jakékoliv jiné aktivity ve své počáteční podobě obsahují.

          Přínos oponentury je nepopiratelný a roste s významem a hodnotou projektu, aktivity nebo výše investice. Rovněž v případě nejistoty správnosti řešení poskytuje oponent nezávislý a nezaujatý pohled zvenčí, konstruktivní kritiku a relevantní informace.

 

http://www.jaluvka.com